SUOMEKSI

Pohjanmaan x Young Finnish Design -kalustesuunnittelukilpailu
kilpailuohjelma

Liity kilpailun sähköpostilistalle lähettämällä viesti "LIITY KILPAILUN LISTALLE" osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com

Kilpailun aikana lähetämme sähköpostia liittyen Pohjanmaan Kalusteeseen, tehtävänantoon ja kannustaaksemme sinua!

Young Finnish Design Oy järjestää yhteistyössä Pohjanmaan Kaluste Oy:n kanssa kalustesuunnittelukilpailun, jonka tavoitteena on löytää uusia tuoteideoita Pohjanmaan® valikoimiin. Young Finnish Designin toiminnan tavoitteena on yhdistää nuoria suomalaisia muotoilijoita ja valmistajia edistääkseen uutta suomalaista muotoilua kalustekauppojen hyllyille ja kuluttajien saataville.

Pohjanmaan x Young Finnish Design kalustesuunnittelukilpailun tavoitteena on löytää Pohjanmaan® valmistukseen ja pieniin tiloihin soveltuvia funktionaalisia tai retrohenkisiä huonekaluja. Tuotteiden kaupallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitteluprosessin aikana ja tuotteiden tulee olla myös massavalmistukseen soveltuvia.  Kaupallisuudella tarkoitetaan mm. sitä, että tuote soveltuisi mahdollisimman monen kuluttajan sisustukseen, jolloin tuoteideasta pystyttäisiin luomaan tulevaisuuden klassikkotuote.

Kilpailuun osallistuvia kehoitetaan perehtymään huolellisesti pohjanmaan.fi -ja luontofurniture.com -sivustoihin sekä pohjanmaan ja Luonto Furnituren sosiaalisen median kanaviin tutustuakseen asiakkaaseen, jotta suunniteltavat kilpailu-tuoteideat soveltuisivat mahdollisimman hyvin valmistajan valikoimiin ja tuotantoon.

Pohjanmaan Kaluste Oy toimii niin kotimaisilla, kuin myös kansainvälisillä markkinoilla ja heidän Pohjanmaan® -mallisto löytyy kaikista johtavista huonekaluketjuista ympäri Suomen. Yritys on vuonna 1964 perustettu pohjalainen perheyritys, jonka toiminta rakentuu vuosisatoja vanhan pohjalaisen käsityötaidon perinteille. Yrityksen pyrkimyksenä on minimoida tuotteiden ekologinen jalanjälki niiden koko elinkaaren ajalta ja valmistaa hyvin suunniteltuja ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä huonekaluja korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista. Kalusteita valmistetaan Suomessa ja Virossa. 

Ohjeistus

Kilpailussa on kaksi kategoriaa:

1.  4-hengen ruokailuryhmä

2.  3-istuttava sohva

Kilpailussa etsitään kodin sisustukseen soveltuvia, tyylikkäitä funktionaalisia tai retrohenkisiä ja siroja 3-istuttavia sohvia ja 4-hengen ruokailuryhmiä (yksi pöytä ja yksi tuoli). Kilpailussa haettavien ruokailuryhmä-tuoteideoiden materiaalina on pääasiallisesti koivu, mänty ja tammi. Sohvien verhoiluun valikoimissa on lukuisia kangas- ja nahkavaihtoehtoja.

*HUOM voit lähettää kilpailuehdotuksen molempiin kategorioihin ja voit halutessasi tehdä myös useamman kilpailuehdotuksen.

   

  Aineiston toimitus

  Kilpailuehdotusta varten tulee toimittaa seuraava materiaali sähköisessä muodossa osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com 7.6.2020 klo 23.59 mennessä

  (yhdeksi zip-tiedostoksi pakattu, max 10MB):

  • Yksi PDF-tiedosto/kilpailuehdotus. Liitä kaikki ehdotukseen liittyvät sivut samaan tiedostoon. Älä lähetä kilpailuehdotusta ja yhteystiedot-sivua erillisinä PDF-tiedostoina. 

  • Vaaka A3-koko (niin monta kuin tarvitset)

  • Kilpailuehdotuksesta tulee olla projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen

  • Havainnekuvista tulee ilmetä tuotteiden käyttötapa ja toiminta

  • Kilpailuehdotuksesta laaditaan kirjallinen selostus (maksimipituus 2000 merkkiä välilyönteineen), josta ilmenee tuotteen/tuotteiden idea sekä rakenne- ja materiaaliratkaisut. Tekstin tulee olla A3-planssin sisällä

  • Osallistujan / osallistujien nimi, koulutus, yhteystiedot JA NIMIMERKKI tyhjälle A3-planssille. Tämän lisäksi merkitse nimimerkkisi jokaisen (kilpailuehdotuksen sisältävän) planssin oikeaan alakulmaan.

  Kilpailua koskevat kysymykset

  Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kaikki kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com 

  Kilpailuehdotusten palautus

  Kilpailun järjestäjä ei palauta valitsematta jääneitä ehdotuksia. Kilpailun järjestäjä sitoutuu tuhoamaan sähköisesti toimitetut kilpailuehdotukset kilpailun jälkeen. Kilpailun järjestäjällä ei ole oikeutta hyödyntää mitään kilpailijoiden toimittamaa aineistoa ilman erillistä kirjallista sopimusta.

  VOITTAJAT JA PALKINNOT

  Kilpailussa palkitaan yksi voittaja molemmista kategorioista, jonka lisäksi myönnetään 2 kunniamainintaa per kategoria. Palkintosumma on yhteensä 4000,00 €, joka jakautuu kategorioiden kesken sohvat 2000,00 € ja ruokailuryhmät 2000,00 €. Pohjanmaan Kaluste Oy valitsee voittajat. Tämän kilpailun palkinnoille ei ole haettu verovapautta.
  Pohjanmaan Kaluste on yksi Suomen suurimmista valmistajista ja siten myös heidän myyntiverkostonsa Suomessa, kuin myös ulkomailla, ovat hyvin laajat. Mikäli tuoteideoita otettaisiin heidän valikoimiinsa, niin tuotteen yhteydessä markkinoitaisiin myös muotoilijaa. Uran edistämisen kannalta laaja näkyvyys on merkittävä asia uransa alussa olevalle muotoilijalle.

  Valintaperusteet

  Arvostelussa painotetaan:

  • muotokieltä eli designia

  • tuotteiden kestävyyttä ja käytettävyyttä

  • teollista valmistettavuutta

  • kestävän kehityksen periaatteita

  Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus.

  AIKATAULU

  Kilpailuaika

  11.5.2020 - 7.6.2020

  Kilpailun tulokset

  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 18.6.2020 mennessä.

  Voittajien julkistaminen

  Kilpailun voittajat julkistetaan 30.6.2020

  SÄÄNNÖT
  Pohjanmaan x Young Finnish Design -kalustesuunnittelukilpailu
   
  • 1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
  Pohjanmaan Kaluste Oy ja Young Finnish Design Oy järjestävät yhteistyössä Pohjanmaan x Young Finnish Design -kalustesuunnittelukilpailun. Kilpailu on ensisijaisesti suunnattu nuorille, uran alkuvaiheessa oleville muotoilijoille ikään katsomatta.
   
  • 2 KILPAILUN TAVOITE
  Kilpailun tavoitteena on löytää tehtävänannon mukaisia tuotekilpailuehdotuksia. Kilpailun avulla etsitään valmistettavia tuotteita Pohjanmaan Kaluste Oy:n valikoimiin.
   
  • 3 OSALLISTUMISOIKEUS
  Pohjanmaan x Young Finnish Design -kalustesuunnittelukilpailu on Suomessa järjestettävä kalustesuunnittelukilpailu. Kilpailu on ensisijaisesti suunnattu opiskelijoille ja nuorille, uran alkuvaiheessa oleville muotoilijoille ikään katsomatta. Kilpailuun voivat osallistua opiskelijat, jotka opiskelevat muotoilua/sisustusarkkitehtuuria/arkkitehtuuria/artesaaniksi Suomessa, tai ovat hiljattain valmistuneet. Tämän lisäksi kilpailuun voivat osallistua vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet muotoilua/sisustusarkkitehtuuria/arkkitehtuuria/artesaaniksi Suomessa. Osallistujan ei tarvitse olla Suomen kansalainen. Kilpailukieli on suomi ja englanti, jolloin kilpailuehdotukset voivat olla joko suomenkielisiä tai englanninkielisiä. Kilpailuun voi osallistua joko yksin tai työryhmänä. Järjestäjätahojen työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.
   
  • 4 ARVOSTELUPERUSTEET
  Palkittavan kilpailutyön on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista. Arvostelussa painotetaan tuotteiden käytettävyyttä. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota tuotteiden teolliseen valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin materiaalivalintoihin, muotokieleen, tuotemuotoilun innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen. Ehdotuksissa kannattaa kiinnittää huomiota myös tuotteiden kilpailukykyiseen hinnoitteluun.
   
  • 5 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET
  Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailun palkintolautakunta.
   
  • 6 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
  Kilpailussa palkitaan yksi voittaja molemmista kategorioista ja jaetaan 2 kunniamainintaa per kategoria. Palkintosumma on yhteensä 4000,00 €, joka jakautuu kategorioiden kesken sohvat 2000,00 € ja ruokailuryhmät 2000,00 €. Palkinnot maksetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta. 
   
  • 7 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUS

  Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat tekijälle/tekijöille. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista.

  Kilpailuun osallistuvalla valmistavalla yrityksillä  (Pohjanmaan Kaluste Oy) on oikeus neuvotella tuotantoon otettavien tuotteiden käyttö-, valmistus-, markkinointi- ja myyntioikeuksista kilpailuehdotuksen suunnittelijan/suunnittelijoiden kanssa. Neuvottelut on käytävä kahden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta.

  Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija vastaa kilpailuehdotuksensa suojaamisesta esimerkiksi mallisuojalla.

  Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden tuotteesta tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä muodossa).

   
  • 8 SOPIMUS VALMISTUKSESTA

  Palkitun tuotteen valmistukseen ottamisesta käydään erillinen sopimusneuvottelu suunnittelijan/suunnittelijoiden ja kilpailussa mukana olevan yrityksen välillä.  • 9 PALKINTOLAUTAKUNTA
  Kilpailun voittajat valitsee Pohjanmaan Kaluste Oy:n edustajat Harri Pakka ja Juha Koukkari. Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt.
   
  • 10 KILPAILUASIAMIES
  Kilpailuasiamiehenä toimii Young Finnish Design Oy:n edustaja Elisa Luoto. Kilpailuasiamiehen tehtävänä on koota kilpailutyöt palkintolautakunnan käsittelyä varten ja vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta juryn toiminnassa.
   
  • 11 KILPAILUOHJELMA
  Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa.
   
  • 12 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA
  Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen vastaanotettuaan.
   
  • 13 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN
  Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt, kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun osallistuvaan tuotteeseen.
   
  • 14 ERIMIELISYYDET
  Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhteistoiminnassa palkintolautakunnan kanssa.  
  ONNEA MATKAAN!
  Muista seurata sähköpostiasi, lähetämme kilpailuun liittyen tiedotteita asiakkaasta, sekä kannustaaksemme sinua kilpailun edetessä <3
  Jos et vielä ole liittynyt kilpailun sähköpostilistalle, lähetä viesti "LIITY KILPAILUN LISTALLE" osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com
  Meihin voit olla myös yhteydessä, mikäli sinulla herää kysymyksiä kilpailuun tai toimintaamme liittyen : hello@youngfinnishdesign.com tai soita Elisa Luoto  +358 50 540 094 5

   

   

  BACK TO TOP